Home Back
 
PUNIABI BAGH ROAD NO.41


Road No. 41,
Near Church,
West Punjabi Bagh,
New Delhi
Ph : 25221181


Areas Covered:-
  1. Moti Nagar
  2. Madi Pur
  3. Patel Nagar
  4. Baljeet Nagar


Whom To Contact:
NameDesignationOfficeResiMobile
V.S. Joon JE 25221181 27314196 9871198764
P.S.BhardwajZE2591387025285766 9871949837
Rakesh Kumar Sahani EE(W)-II 2591387025132949 9810927197
G.R.K.Bansal (Nodal Officer) SE(P)Water 23675434 27341743 9810094303
J.P.Goel SE (West)25257776 22325406 9810631406
B.M.Dhaul CE(C) V 23614845 29812657 9810043482


top